Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Aanmeldingen jeugdhulpaanbieders vanaf 2018

Miranda Brinkmann 01-11-2017

Vandaag publiceren wij de lijst van alle jeugdhulpaanbieders die zich hebben aangemeld voor één of meerdere producten in de “Open House inkoopprocedure Jeugdhulp 2018 en verder” voor de regio Groningen.

In dit overzicht staan nog niet de producten genoemd die zij gaan leveren. Wij verwachten een totaaloverzicht van alle jeugdhulpproducten en de jeugdhulpaanbieders die deze mogen leveren, begin december 2017 te publiceren.

Zoals wij in het “Aanmeldingsdocument Uitvoering Diensten Jeugdwet 2018 ev.“ d.d. 7 juni 2017 (pagina 20) al hebben aangegeven, zullen wij de komende tijd gebruiken om een aantal jeugdhulpaanbieders nader te bevragen op de gestelde (kwaliteits)eisen en van hen vragen om hiervoor onderliggende (bewijs)documenten te overleggen. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het jeugdhulpaanbod vanaf 1 januari 2018 voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan een jeugdhulpaanbieder voor het leveren van producten.

Deze jeugdhulpaanbieders kunnen voor uiterlijk vrijdag 3 november a.s. 17.00 uur (via Commerce-hub) een bericht hierover verwachten. De jeugdhulpaanbieders die geen aanvullende bewijsstukken hoeven aan te leveren, ontvangen voor 1 december 2017 een overeenkomst ter ondertekening.