Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Productenboek Jeugdhulp 2018 en andere documenten voor verwijzers

11-12-2017

Zoals afgesproken met diverse vertegenwoordigers van lokale teams die de regiosessies over de inkoop Jeugdhulp hebben bezocht, publiceren we een aantal documenten om verwijzers te ondersteunen bij hun werk.

Het belangrijkste document is natuurlijk het Poductenboek Jeugdhulp 2018 met daarin alle jeugdhulpaanbieders per product (versie 11 december 2017).

Tevens publiceren we het productenboek zoals dit bij de inkoopprocedure Open House is gepubliceerd, omdat hierin alle productspecifieke eisen en algemeen geldende kwaliteitseisen vermeld staan (RIGG OH 2018 - Bijlage 5 - Productenboek 2018 e.v. - versie 29 september 2017).

Voor meer inzicht in de veranderingen tussen de 'huidige' 2017-producten en de producten vanaf 1 januari 2018, hebben we een zogenaamde 'vertaaltabel 2017-2018' opgesteld. Deze kunt u hier vinden.

De presentatie die wij hebben gegeven tijdens de regiosessies staat nu ook online, evenals een nieuwe versie van het zogenaamde “Invulformulier Zorgtoewijzing 2018”.