Wij zijn tussen Kerst en Nieuwjaarsdag geslotenFijne dagen en graag tot in 2018!
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018Check onze homepage voor de laatste versie..
Wij zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaarsdag!Fijne dagen en graag tot in 2018..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepagina voor de laatste versie!
Wij zijn tussen Kerst en Nieuwjaarsdag gesloten!Fijne dagen en graag tot in 2018..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2018?Check onze homepagina voor de laatste versie!

Informatiebijeenkomsten Gemeenten

Op 16 december 2015 zijn medewerkers van de front en back office geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de jeugdhulp. De onderwerpen die voorbij kwamen waren de inkoop jeugdhulp 2016, herbeoordelingen, berichtenverkeer, nieuwe productcodes, facturatie etc.

Ook de beleidsambtenaren Jeugd en de leden van de expertpool waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Van de vragen en opmerkingen vanuit de zaal is een overzicht gemaakt. In een apart document is een groot aantal van deze vragen van een antwoord c.q. reactie voorzien. in de rechterkolom is dit verslag in te zien, evenals de volledige presentatie.