Regio-ambassadeurs Zorg voor de Jeugd VNG

March 01, 2019 5593 keer bekeken

Vanaf 1 maart 2019 zal Hemmala Sheerbahadoersing als een van de regio-ambassadeurs van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) optreden. Het ondersteuningsteam en de VNG hebben haar benaderd om in deze rol het aanspreekpunt voor de jeugdhulpregio’s Groningen, Friesland en Drenthe te zijn.

Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd werkt aan de doelen uit het programma Zorg voor de Jeugd. De regio-ambassadeur draagt de doelen van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd uit en levert een bijdrage aan het creëren van een lerend netwerk tussen jeugdregio’s.

Doel en invulling

Het doel van regio-ambassadeurschap is om het leren in de regio’s te bevorderen. De regio-ambassadeur fungeert als een verbindende schakel tussen regio’s onderling, maar ook tussen regio’s en landelijke partijen. De regio-ambassadeur werkt vraag gestuurd en gaat met regio’s in gesprek over het werken in ‘de gouden driehoek’ van cliënt – gemeente – professional en met de ontwikkelcirkel voor jeugdhulpinnovatie. Tevens zorgt de regio-ambassadeur voor een goede verbinding met regionale penvoerders van transformatieplannen zodat goed aangesloten kan worden bij de vragen uit de regio. De regio-ambassadeur wordt vanuit het coördinatieteam van het OZJ ondersteund.

Hemmala Sheerbahadoersing geeft aan dat zij de precieze invulling van deze rol samen met het OZJ nog nader vorm gaat geven. “Gezien de insteek past dit goed in de huidige taken en de ondersteunde rol van de RIGG. De termen verbinden en leren staan hierin centraal. Tevens biedt het een snelle toegang tot de landelijke ontwikkelingen en het oplossen van vraagstukken die wij binnen onze regio’s zien.” Hemmala Sheerbahadoersing zal het regio-ambassadeurschap voor één dag in de week naast haar functie als directeur RIGG uitvoeren.

Achtergrondinformatie

Het ondersteuningsteam werkt aan de doelen uit het programma Zorg voor de Jeugd; een gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW. De positie van het OZJ wordt gekenmerkt door relaties met een breed scala aan stakeholders die zeer uiteenlopende belangen hebben. Het is een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’ en vanuit de ambitie ‘Elke dag beter’.

Cookie settings