Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Ondersteuner Jeugd en Gezin van start in de provincie Groningen!

25-09-2017 4597 keer bekeken

Binnenkort gaan op 12 plekken in de provincie Groningen pilots met Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG) van start. Deze OJG is de linking pin tussen de huisarts, het CJG/gemeentelijk basisteam en de specialistische jeugdhulp.

Doel van de pilots is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen de huisarts en de gemeentelijke basisteams.

In het Westerkwartier is in diverse huisartsenpraktijken goede ervaring opgedaan met de inzet van een ondersteuner die zowel bij de huisarts werkt als ook bij het CJG. Na de evaluatie van dit project hebben de samenwerkende gemeenten in de provincie Groningen besloten om in alle acht regio’s te starten met een pilot OJG. In nauw overleg met Elann, vertegenwoordigers van de specialistische jeugdhulp en de gemeenten, heeft de RIGG een modelovereenkomst opgesteld waarin de randvoorwaarden voor deze pilots staan beschreven.

De OJG valt, in tegenstelling tot de POH [1] GGz, niet onder de regie van de huisartsen en wordt ook niet gefinancierd door de zorgverzekeraar. De OJG, die in de meeste gevallen in dienst is van een specialistische jeugdhulpaanbieder, wordt gefinancierd door de gemeenten.

De huisartsen zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de pilots in hun praktijk, evenals vertegenwoordigers van de gemeente. Iedereen staat in de startblokken. Alle pilots, die minimaal een jaar zullen lopen, worden op een eenduidige manier gemonitord en geëvalueerd. Vanaf 1 januari 2018 zijn de lokale gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van deze pilots.

Voor meer informatie over de OJG en de pilots kunt u terecht bij de projectleider van de pilots bij de RIGG, Heleen Stevenson (heleen.stevenson@groningen.nl).

 

[1] Praktijkondersteuner Huisarts

Cookie-instellingen