Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Nieuwe website Jeugdhulp Groningen nu online!

12-01-2018

Vanaf 1 januari 2018 is de website Jeugdhulp Groningen in de lucht! Deze 'nieuwe' site is bedoeld voor alle verwijzers van jeugdhulp in de regio Groningen, maar ook voor jeugdigen en hun ouders/opvoeders.

Alle aanbieders die vanaf 2018 een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio Groningen staan op deze site vermeld. Voor een aantal soorten jeugdhulp zijn meerdere aanbieders die deze hulp mogen leveren. Toch zijn er specifieke kenmerken waarmee de ene aanbieder zich onderscheidt van de ander. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de locatie waarop de aanbieder jeugdhulp biedt: op de eigen locatie of juist in de omgeving van de jeugdige. En zo zijn er meer kenmerken op te noemen waaruit blijkt waarin jeugdhulpaanbieders van elkaar verschillen. Deze specifieke informatie, die door de jeugdhulpaanbieders zelf is aangeleverd, is vanaf 1 januari 2018 terug te vinden op de website Jeugdhulp Groningen.

Alle informatie op de site van Jeugdhulp Groningen is in de eerste plaats natuurlijk heel handig voor de verwijzers van jeugdhulp in de regio Groningen. Maar het is ook een mooi overzicht voor de jeugdige die (mogelijk voor het eerst in zijn/haar leven) te maken krijgt met jeugdhulp. Het is dan juist van belang dat een jeugdige weet welke aanbieders de hulp bieden die aan hem/haar wordt toegewezen en in het gesprek met de verwijzer een keuze kan maken door wie hij/zij geholpen wil worden.

Vanuit de RIGG zijn wij erg verheugd met de wijze waarop de jeugdhulp in kaart is gebracht, we hopen dat door gemeenten, aanbieders en andere belanghebbenden veel gebruik van zal worden gemaakt.