Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Nieuwe termijn Inkoopprocedure Open House 2018 ev. (+ link)

15-03-2018 1145 keer bekeken

Op donderdag 15 maart a.s. gaat de nieuwe termijn voor de Open House inkoopprocedure Jeugdhulpregio Groningen lopen. Dit betekent dat jeugdhulpaanbieders de mogelijkheid hebben om met ingang van 1 juli 2018 toe te treden, uit te treden of hun productenportfolio te wijzigen.

Voor het doorlopen van de halfjaarlijkse toetredingsmomenten blijven wij gebruik maken van Commerce Hub. Per toetredingsmoment maken wij een nieuwe Open House omgeving aan in Commerce Hub waarvoor jeugdhulpaanbieders zich kunnen aanmelden. Op de site van de RIGG plaatsen wij de link naar Commerce Hub voor de nieuwe toetredingsrondes. 

Vanaf 12 maart 2018 communiceren wij via de reguliere communicatiekanalen van de RIGG: via e-mail, de nieuwsbrief, Twitter en de website van de RIGG. Voor meer informatie over de procedure van Open House (met name van belang bij nieuwe termijnen) hebben wij een aparte pagina op deze site ingericht.

Via deze link kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Op de site van de RIGG is een gedeelte ingericht met informatie over de Open House procedure. Hier plaatsen wij de meest recente documenten en berichtgeving.

Via de site kunt u te allen tijde de documenten ten behoeve van de Open House Inkoopprocedure raadplegen.

In het document “Aanmeldingsdocument Diensten Uitvoering Jeugdwet” geven we volledige informatie over de inkoop van de jeugdhulpproducten, trajecten en pakketten. Jeugdhulpaanbieders dienen daarom het aanmeldingsdocument aandachtig te lezen. Het aanmeldingsdocument en de bijbehorende bijlagen worden enkel gepubliceerd via RIGG.nl.

Via Commerce Hub  worden jeugdhulpaanbieders stapsgewijs in de procedure voor de inschrijving meegenomen.

Voor alle inhoudelijke en procedurele vragen dienen jeugdhulpaanbieders gebruik te maken van het vragenformulier bijlage 'Vragenformulier Q&A', één van de bijlagen van het Aanmeldingsdocument dat te vinden is op RIGG.nl. Het ingevulde vragenformulier dient vervolgens als bijlage naar ons toegestuurd te worden met de berichtenfunctie van Commerce-Hub. Wij gaan niet in op rechtstreekse vragen die ons via andere kanalen bereiken.