Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Gemeenten

Transitie & transformatie Jeugdhulp

In het Regionaal Transitiearrangement Groningen (2014) hebben de (destijds) 23 Groninger gemeenten afgesproken om het Groninger Functioneel Model als basis te hanteren voor de manier waarop elke gemeente de transitie en de transformatie van de jeugdzorg vorm kan geven. Het model heeft als doel in de regio te zorgen voor een vergelijkbare werkwijze en mate van preventie, en ruimte te bieden voor verbinding met de lokale keuzes in de andere decentralisaties. Het model vormt de basis voor de inrichting van het nieuwe jeugdstelsel. In de notitie Contouren Jeugdstelsel Groningen 2015-2018, zijn de zeven clusters van het Groninger Functioneel Model uitgewerkt.

Om uitvoering te geven aan het RTA en GFM hebben de 23 Groninger gemeenten eind 2014 besloten om de jeugdhulp gezamenlijk via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG) in te kopen. Met de oprichting van de RIGG is het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen (TZJG), waarin de Groninger gemeenten de decentralisatie van de jeugdzorg in samenwerking met jeugdzorginstellingen hebben voorbereid, vervallen.

Inkoop 2015 t/m 2017

Voor 2015 heeft de RIGG alle vormen van jeugdhulp ingekocht vanuit de plicht om voor zorgcontinuïteit te zorgen. De financiering van deze capaciteit is op basis van onderlinge solidariteit tussen gemeenten geregeld. Voor 2016 en 2017 heeft de RIGG op basis van aanbesteding regionale, bovenregionale en landelijke zorgtaken ingekocht, wederom op basis van volledige financiële solidariteit (voor zowel ZIN als PGB). De transformatie die in 2015 al is ingezet, is in de vorm van integrale trajecten in de contracten met jeugdhulpaanbieders vastgelegd. Zo is ook de inhoudelijke solidariteit gewaarborgd.

Inkoop 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn de contracten c.q. overeenkomsten vernieuwd. Enerzijds is specialistische jeugdhulp via de Open House procedure ingekocht, anderzijds zijn bepaalde diensten waaronder de Gecertificeerde Instellingen en Administratiekantoren via een aanbesteding ingekocht. Daarnaast lopen diverse subsidies voor voorzieningen, waaronder Veilig Thuis en Zorgbelang.

De uitvoering van de jeugdhulp in de eigen gemeente, de basisondersteuning, de uitvoering en administratie van de zorgtoewijzingen en de uitvoering van het PGB beleid vallen direct onder de verantwoordelijkheid van elke individuele gemeente.

Taken RIGG

Doel van de RIGG is om goede zorg in te kopen tegen een betaalbare prijs en de juiste condities. Daarbij staat het bewaken van de kwaliteit, het bevorderen van de transformatie en het vernieuwen van de zorg in de beweging van zwaar naar licht bovenaan. Dit doet de RIGG door:

  • Inkoop: contractering, contractbeheer en budgetbewaking.
  • Advies: samen met gemeenten formuleren van het transformatiebeleid en daarop sturen en ondersteunen bij mogelijke besparingen. Een en ander wordt vertaald in strategisch inkoopbeleid en contracten met zorgaanbieders. 
  • Kwaliteit: bewaking van de kwaliteit van de ondersteuning, zorg en behandeling, methodiekontwikkeling.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.