Onderzoek Toegang

Onderzoek RIGG

In de zomer van 2015 heeft de RIGG in opdracht van het DB een onderzoek gedaan naar de toegang in de gemeentelijke basisteams. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een adviesrapport over een drietal belangrijke aandachtsgebieden: de zorgtoewijzing, de casusregie en veiligheid.

Voor deze drie gebieden is - tevens in opdracht van het DB - een referentiekader opgesteld, dat gebruikt kan worden om de kwaliteit in de basisteams verder te ontwikkelen en te versterken.

In navolging op het onderzoek in 2015 is in de zomerperiode van 2016 wederom onderzocht in hoeverre dit referentiekader heeft geleid tot kwalitatieve verbeteringen in de toegang van de gemeentelijke basisteams. Op basis van dit rapport ontvangen de gemeenten een aanzet tot het maken van een actieplan. Dit actieplan is afgestemd op wat nodig is in een gemeente om de doorontwikkeling verder vorm te geven.

Learn & Share bijeenkomst

(beschrijving volgt binnenkort)

Onderzoek C4Youth

(beschrijving volgt binnenkort)

 

 

Cookie settings