Open House procedure 2018 en verder

Op deze pagina vindt u de laatste informatie over de Open House procedure. Via deze pagina informeren wij u over het proces, de toetredingsmomenten en u kunt hier de meest actuele aanmeldingsdocumenten raadplegen.

Open House

De Groninger Gemeenten hebben gekozen voor de inkoop van Jeugdhulp via het inkoopmodel van Open House. Belangrijke reden hiervoor is de flexibiliteit van dit model:

  • jeugdhulpaanbieders kunnen gedurende de openstelling van het model op vastgestelde instapmomenten tot de Overeenkomst toetreden;
  • toegelaten Jeugdhulpaanbieders kunnen op de bepaalde toelatingsmomenten hun portefeuille met producten, trajecten en pakketten wijzigen;
  • de RIGG kan namens de Groninger Gemeenten op dezelfde toelatingsmomenten na consultatie producten, trajecten, pakketten en andere voorwaarden wijzigen.

Het Open house model is geen aanbesteding maar een inkoopmodel waarbij iedere Jeugdhulpaanbieder, die zich ertoe verbindt om de betrokken diensten te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, kan toetreden. De RIGG sluit een overeenkomst met elke jeugdhulpaanbieder die voldoet aan en akkoord gaat met de door de RIGG gestelde eisen en voorwaarden. De eisen en voorwaarden kunt u terug vinden in het aanmeldingsdocument.

De Toetredingsmomenten

Het initiële toelatingsmoment was op 1 januari 2018. Het moment waarop de Open House procedure zijn intrede heeft gedaan. U kunt gedurende de looptijd van het Open House tweemaal per jaar toetreden. De toelatingsmomenten zijn jaarlijks op 1 januari en 1 juli.

Jeugdhulpaanbieders dienen gemiddeld acht weken voor het toelatingsmoment een volledige aanmelding in te dienen via Commerce hub. In het aanmeldingsdocument zijn de toelatingsmomenten en de deadlines nader beschreven.  

Het aanmeldingsdocument

Het Open House proces staat nader beschreven in het aanmeldingsdocument en de bijbehorende bijlagen. In het aanmeldingsdocument vind u onder andere informatie over het proces, de gestelde eisen en de jeugdhulpproducten en product specifieke eisen.  Per toetredingsronde wordt er een nieuw aanmeldingsdocument gepubliceerd op de site van de RIGG.  

Doorlopen van de procedure

Commerce Hub is het digitale inkoopplatform dat de RIGG gebruikt om de toelatingsmomenten van de Open House procedure te doorlopen. Per toetredingsmoment stellen wij Commerce Hub beschikbaar. De link naar de desbetreffende toetredingsronde in Commerce Hub publiceren wij hier.

Communicatie en berichtgeving

De primaire communicatiekanalen van de RIGG is de website en de nieuwsbrief. Nieuws, wijzigingen en overige berichtgeving communiceren wij via deze communicatiekanalen. U kunt zich hier abonneren op de nieuwsbrief.

Op het moment dat er een nieuwe toetredingsronde wordt gestart informeren wij u via deze communicatiekanalen.

Commerce Hub gebruiken wij gedurende het doorlopen van een Open House toetredingsmoment.

Indien er gedurende het doorlopen van een toetredingsmoment informatie beschikbaar komt dat voor alle jeugdhulpaanbieders van toepassing is, dan plaatsen wij dit op de website. 

Q&A

Omdat er sprake is van een doorlopend Open House model blijven de vragen en antwoorden uit eerdere toetredingsrondes van toepassing. Er wordt verwacht dat alvorens de u vragen stelt, deze eerst controleert of de betreffende vragen al in een eerdere vragenronde  zijn gesteld en beantwoord.

Alle vragen worden gebundeld in een algemene Q&A die u kunt raadplegen. /  De vragen uit het eerste toetredingsmoment zijn gebundeld in de Q&A - 1januari 2018. De vragen van het huidige toetredingsmoment bundelen wij in de Q&A - 1juli2018.