Samenwerking Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd.

Daarbij:

  1. is het streven om door vroegtijdige inzet en kwaliteitsverbetering de uitstroom van leerlingen naar boven schoolse voorzieningen te verminderen;
  2. staat de onderwijs-ondersteuningsvraag centraal: wat heeft dit kind in deze situatie nodig, hoe gaan we dat organiseren en arrangeren, wie hebben we daarvoor nodig en hoeveel kost het?;
  3. en moet opvoed- en opgroeiondersteuning integraal onderdeel zijn van het totale zorg- en ondersteuningssysteem rond de school en het gezin.

Daarna is op 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet in gegaan.

Enkele doelen van de Jeugdwet zijn:

  1. gebruik maken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken;
  2. minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen;
  3. eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen;
  4. samenhangende hulp voor gezinnen: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Vanuit beide wetten zijn gemeenten en schoolbesturen verplicht om afspraken te maken over de samenwerking tussen de jeugdhulp en onderwijsondersteuning in een gezin.

In de provincie Groningen gebeurt dit in het Afstemmingsoverleg Gemeenten en Onderwijs (AGO) tussen een vertegenwoordiging van de Groninger gemeenten en de drie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de provincie Groningen; Swv Primair onderwijs, Swv VO-Stad en Swv VO-Ommelanden.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.