Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Jeugdhulp en asielzoekerskinderen

Jeugdhulp aan asielzoekers

Met het inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet zijn sinds 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2019 kunnen ook Asielzoekers voor Jeugdhulp terecht bij de gemeente. Tot nu toe werd de jeugdhulp voor deze kinderen door het Centraal Orgaan opvang Asielszoekers (COA) geregeld.

Het gaat hierbij om jongeren die recht hebben op opvang van het COA en dus meestal in een asielzoekerscentrum verblijven. Gemeenten hadden extra tijd nodig om de jeugdhulp goed vorm te geven.

Locaties in de Groninger regio

Voor de jeugdhulpregio Groningen betreft het de asielzoekerscentra in de gemeente Delfzijl (azc locatie Delfzijl – Zwet met 430 opvangplaatsen) en de gemeente Westerwolde (locatie POL/COL/AZC/ ter Apel met 2000 opvangplaatsen). In de gemeente Musselkanaal is een ook azc gevestigd, dat gaat echter eind 2018 sluiten.

 Jeugdhulpaanbieders

Het COA heeft de afgelopen jaren alleen aanbieders gecontracteerd die ook al een contract hadden met een gemeente voor het bieden van jeugdhulp. Dit maakt de overgang minder ingewikkeld. Alle jeugdhulpaanbieders hebben in september 2018 een brief ontvangen over de overdracht van deze doelgroep naar de  gemeente.

De basisteams van de gemeenten maken in overleg met de zorgketenpartners op de COA locatie per jeugdige afspraken over de continuïteit van de jeugdhulp van asielzoekerskinderen die voor 1 januari 2019 gebruik maken van jeugdhulp.

 Administratie en declaratie

De overheveling per 1 januari 2019 heeft financiële en administratieve consequenties. Zo kunnen de door COA betaalde tarieven afwijken van de tarieven die gemeenten hanteren. Om die reden is het noodzakelijk dat de lopende zorg administratief wordt beëindigd op 31-12-2018 (31 december 2018) en weer opgestart op 1-1-2019 (1 januari 2019).

Vanaf 1 januari 2019 moet voor de jeugdigen die het betreft, een verzoek zorgtoewijzing (315 bericht) aangevraagd worden via het berichtenverkeer. na het afgeven van een zorgtoewijzing (301 bericht) kan de jeugdhulpaanbieder de geleverde jeugdhulp declareren.

Het kan voorkomen dat een kind/jeugdige (nog) niet is ingeschreven in de basisregistratie van gemeenten (BPR) en dus ook geen BSN heeft. De VNG heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Het is van belang om voor de meest recente informatie de website regelmatig te raadplegen.  

De jeugdhulpaanbieder zal bij het ontbreken van een BSN nummer de declaratie van de hulp handmatig moeten aanleveren (middels een schriftelijke factuur) omdat er dan geen gebruik kan worden gemaakt van het landelijk berichtenverkeer.

Tolk inzet en vergoeding

Het COA zal voor 2019 de inzet van een tolk voor deze doelgroep (dus asielzoekers die onder de COA opvang vallen) blijven vergoeden. Vanuit de VNG komen op korte termijn de instructies en voorwaarden voor de inzet van een tolk ten behoeve van de uitvoering van jeugdhulp. Ook hiervoor is de website van de VNG te raadplegen.

 Warme overdracht

Het is belangrijk dat de lokale sociale c.q. wijkteams van gemeenten kennismaken met de locatiemanager en de zorgprofessionals (huisarts, JGZ-verpleegkundige) van het asielzoekerscentrum. Daarna kan via het multidisciplinair overleg (MDO) informatie worden uitgewisseld over kinderen in lopende zorgtrajecten, in het kader van de “warme overdracht”.  Deze kennismaking heeft in de afgelopen maanden al plaatsgevonden.

Meer informatie

Op de VNG-website staat een informatiepagina met vragen en antwoorden over jeugdhulp. Ook bij het COA kunt u terecht met vragen over de transitie van de jeugdzorg via info@coa.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.