Productenboek JeugdhulpCheck onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Pilots Ondersteuning Jeugd & Gezin leiden tot versterking samenwerking huisarts en wijkteams

Miranda Brinkmann 08-02-2019 1406 keer bekeken

Huisartsen, Ondersteuners Jeugd & Gezin (OJG) en de teamleiders van de gemeentelijke wijkteams geven aan dat de verbinding tussen gemeente en huisartsen is verbeterd door de inzet van een ondersteuner Jeugd & Gezin.

Evaluatie 17 pilots

In de provincie Groningen zijn de resultaten van 17 pilots OJG geëvalueerd om te kijken naar de effecten van deze pilots. Het idee achter het inzetten van een Ondersteuner Jeugd en Gezin in de huisartsenpraktijk is dat goede zorg dichtbij kan worden geboden, in de verwachting dat daarmee het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp wordt teruggedrongen en de samenwerking tussen de huisarts en de gemeentelijke basisteams wordt versterkt.

Resultaten

Gemiddeld kan 54% van de hulpvragen door de OJG zelfstandig worden afgehandeld, blijkt na monitoring van de resultaten na ongeveer 9 maanden. Bij de enkele pilot die al langer loopt, nemen deze percentages toe. Huisartsen geven aan dat de inzet van een OJG daarnaast de preventieve inzet bevordert en kwaliteit verhogend werkt.

De inzet van OJG heeft tot nu toe een besparing van globaal € 240.000,- opgeleverd.

Zie voor meer informatie Eindrapportage Pilots Ondersteuning Jeugd en Gezin en een eerder nieuwsbericht.

Contactpersoon RIGG: Heleen Stevenson

Cookie-instellingen