Spoed voor jeugd Groningen is vanaf 24 mei 2016 bereikbaar!

Miranda Brinkmann May 24, 2016 2188 keer bekeken

Op 24 mei is Spoed voor Jeugd Groningen van start gegaan. Spoed voor jeugd is een centraal loket voor aanmelding van alle crises bij jongeren tot 18 jaar op het gebied van: gedrags- en opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen.

Tijdens kantooruren zijn gemeentelijke basisteams verantwoordelijk voor de bereikbaarheid, het triageren en het inzetten van spoedhulp. Buiten kantooruren kunnen professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie contact opnemen met Spoed voor jeugd. Het loket van Spoed voor jeugd is bereikbaar via nummer 050 5239851.

In het loket werken Jeugdbescherming Noord, Jonx|Lentis, NOVO, Elker, het Leger des Heils, Reik en Accare samen.

Op dit moment bieden deze zeven afzonderlijke organisaties jeugdhulp aan gezinnen die in een crisis terechtkomen. In het centraal aanmeldpunt worden de krachten gebundeld, zodat jongeren direct op de juiste plek terechtkomen.

Aanmeldtraject

Spoed voor jeugd richt zich op het aanmeldtraject: van melding tot crisisinterventie door één van de deelnemende organisaties. Professionals die werkzaam zijn in de lokale basisteams (gemeenten), een  hulpverleningsinstantie, huisartsen en politie kunnen contact opnemen met Spoed voor jeugd. 

Verwijzers kunnen bij dit loket terecht als er sprake is van een crisissituatie waarbij de veiligheid van een jeugdige en/of andere gezinsleden in het geding is. De aanmelding wordt door een professionele jeugdhulpverlener in behandeling genomen. Na de beoordeling wordt het vervolgens direct doorgezet naar de organisatie die de betreffende crisis oppakt.

De achtergrond

De transitie van de jeugdhulp naar de gemeente vraagt om een efficiëntere aanpak en uitvoering van de jeugdhulp. In dat kader heeft de RIGG, namens de 23 Groninger gemeenten, in 2015 bovengenoemde instellingen de opdracht gegeven om één crisisloket voor jeugd voor de provincie Groningen in te richten. Vervolgens is in de aanbesteding van de Inkoop Jeugdhulp 2016 deze transformatieopdracht als product ‘Spoed voor jeugd’ ingekocht. De formule Spoed voor jeugd is al succesvol in andere delen van het land, waaronder Friesland.

Informatie

Het loket is op 24 mei opengesteld voor verwijzers.  Er is een website gemaakt voor Spoed voor jeugd, waar je meer informatie vindt over Spoed voor jeugd Groningen: www.spoedvoorjeugdgroningen.nl.  Vragen? Kijk dan op de website en op intranet.