Definitieve gunning Administratiekantoor (gewijzigd bericht)

Miranda Brinkmann 11-12-2017 4076 keer bekeken

Op 9 mei 2017 is met de publicatie van de aanbestedingsdocumenten op Commerce-hub de aanbestedingsprocedure voor de Administratiekantoren van start gegaan. Na een periode waarin men vragen kon stellen en de publicatie van de Nota van Inlichtingen, is de procedure op 23 juni 2017 gesloten.

Waarom hebben we ‘administratiekantoren’ aanbesteed?

Het huidige contractpartnerschap (zoals we dat kennen van 2016/2017) vervalt vanaf 1 januari 2018, onder meer vanwege de benodigde aansluiting van iedere jeugdhulpaanbieder op het landelijk berichtenverkeer. De consequentie daarvan is, dat iedere jeugdhulpaanbieder die een overeenkomst aangaat met de RIGG zelf contractpartij van de RIGG wordt. Alle jeugdhulpaanbieders moeten vanaf 1 januari 2018 voldoen aan de administratieve eisen die we aan de Jeugdhulpaanbieder stellen.

We willen absolute zekerheid dat de jeugdhulpaanbieder aan onze administratieve eisen voldoet. Bij twijfel adviseren we om de administratie te laten uitvoeren door een door ons gecontracteerd Administratiekantoor.

Voorlopige en definitieve gunning

Conform de officiële planning en vaste termijnen was de voorlopige gunning op 20 juli 2017 en de definitieve gunning op 10 augustus 2017.

Gunningsbesluit

Op basis van de gestelde kwaliteitseisen en criteria hebben wij de ingeschreven partijen beoordeeld en zijn we tot de volgende ‘gegunde’ administratiekantoren gekomen:

  • Psychologisch Adviesbureau Heller B.V.
  • OCRN
  • Bureau Lagro BV
  • Stichting BEZINN
  • MBordon

Vervolg inkoop Jeugdhulp

In de Open House procedure “Inkoop Jeugdhulp 2018 en verder” hebben jeugdhulpaanbieders een keuze kunnen maken om hun administratie zelf uit te voeren of deze te laten uitvoeren door één van de hierboven genoemde (gegunde) Administratiekantoren.

Wijziging Administratiekantoren vanaf 2018

Administratiekantoor Psychologisch Adviesbureau Heller heeft in goed overleg met de RIGG begin december 2017 besloten zich terug te trekken uit de Openbare Europese aanbesteding Administratiekantoren 2017-2020. Dit heeft als gevolg dat Psychologisch Adviesbureau Heller niet meer als Administratiekantoor fungeert zoals beschreven staat in de Open House procedure regio Groningen Inkoop Jeugdhulp 2018 e.v..

Jeugdhulpaanbieders die al contact hadden met en/of dienstverlening hebben lopen bij Administratiekantoor Psychologisch Adviesbureau Heller zijn inmiddels over dit besluit geïnformeerd

Cookie-instellingen