Definitieve gunning Gecertificeerde Instellingen in de regio Groningen (gewijzigd bericht)

Miranda Brinkmann 28-11-2017 4756 keer bekeken

Op 14 juli 2017 is met de publicatie van de aanbestedingsdocumenten op Commerce-hub de aanbestedingsprocedure voor de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor de periode 2018 tot 2022 van start gegaan. Na een periode waarin men vragen kon stellen en de publicatie van de Nota van Inlichtingen, is de procedure op 28 augustus 2017 gesloten.

Op basis van de gestelde kwaliteitseisen en criteria hebben wij de ingeschreven partijen beoordeeld en hebben de volgende GI's de opdracht gegund gekregen:

  • Jeugdbescherming Noord
  • William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  • Coöperatie Jeugd Veilig Verder U.A.

Alle vier instellingen hebben bericht over de gunning ontvangen. In goed overleg met de RIGG heeft de Coöperatie Jeugd Veilig Verder U.A. op 22 november jl. besloten zich terug te trekken. Hiermee behouden we voor de regio Groningen drie GI's.

De contracten zullen binnenkort worden verstuurd. Hierna kunnen we ook de samenwerkingsafspraken tussen de Groninger gemeenten en de GI’s in afstemming met de justitiële keten, verder vormgeven.

Cookie-instellingen