Crisis en Calamiteiten

 

Crisisloket Spoed voor Jeugd Groningen

De Groninger gemeenten hebben de bereikbaarheid van crisishulp buiten kantoortijd geregeld met één crisisloket. Hiermee is voldaan aan de transformatie opdracht om de crisisdiensten van de verschillende jeugdhulpaanbieders op elkaar af te stemmen en te komen tot één loket. Lees meer...

Handreiking colleges Burgemeester en Wethouders bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Per 1 januari 2015 zijn de colleges van Burgemeester & Wethouders bestuurlijk verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dit betekent ook dat zij verantwoordelijk zijn wanneer zich een incident of calamiteit voordoet. De burgemeester heeft daarnaast een specifieke rol in de jeugdbescherming gekregen. De RIGG heeft een handreiking opgesteld voor colleges van B&W in geval van calamiteiten, incidenten en crisissituaties. Lees meer

Cookie settings