Crisis en Calamiteiten

 

Spoed voor Jeugd Groningen

Groninger gemeenten, RIGG, vier kernaanbieders:  Accare, Jonx, Elker en Molendrift en daaromheen een grote groep betrokken jeugdhulpaanbieders hebben samen meer dan anderhalf jaar gewerkt om de crisiszorg voor kind en jongere in de regio Groningen beter te organiseren. Dat gebeurt sinds 1 juli 2020 in het nieuwe Spoed voor Jeugd Groningen. Lees meer...

Handreiking colleges Burgemeester en Wethouders bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Per 1 januari 2015 zijn de colleges van Burgemeester & Wethouders bestuurlijk verantwoordelijk voor jeugdhulp. Dit betekent ook dat zij verantwoordelijk zijn wanneer zich een incident of calamiteit voordoet. De burgemeester heeft daarnaast een specifieke rol in de jeugdbescherming gekregen. De RIGG heeft een handreiking opgesteld voor colleges van B&W in geval van calamiteiten, incidenten en crisissituaties. Lees meer

Cookie-instellingen