Veiligheid

Veiligheid

Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn, ofwel ze hebben recht op een veilig en gezond opvoed en opgroeiklimaat. Dat is een van de grondrechten van het kind. Wanneer deze basis niet aanwezig is kan er sprake zijn van ontwikkelingsbedreiging of kindermishandeling.

De nieuwe jeugdwet hanteert de volgende definitie van kindermishandeling: “elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel”.
Onder kindermishandeling vallen dus ook de diverse vormen van ontwikkelingsbedreiging zoals lichamelijke mishandeling en/of –verwaarlozing, psychische mishandeling en/of  –verwaarlozing, seksueel misbruik en het getuige zijn van huiselijk geweld.

Binnen het nieuwe  jeugdstelsel dient  iedere professional door de gehele keten heen veiligheidsrisico’s te  kunnen taxeren / c.q. ontwikkelingsbedreigingen  te kunnen beoordelen, maar ook in staat te zijn adequaat te handelen, zowel op het gebeid van preventie, signalering, diagnostiek, hulp en behandeling. De richtlijnen zoals beschreven in de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’  en de ‘Digitale handreiking aanpak kindermishandeling stelselwijziging Jeugd’ bieden hierbij een algemeen kader.
Binnen het jeugdstelsel in de provincie Groningen is door de verschillende veiligheidsinstanties gewerkt aan een ‘overzicht van de route bij zorgen omtrent veiligheid’. Dit overzicht geeft in het kort de stappen weer die genomen moeten worden indien er zorgen zijn omtrent te veiligheid.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.