Nieuwe overzichten van aanbieders per 1 januari 2019Check onze homepagina..
Productenboek Jeugdhulp vanaf 1 januari 2019?Check onze homepage voor de laatste versie!
Op zoek naar meest recente versie Productenboek Jeugdhulp?Check onze homepage voor de laatste versie!

Belangrijke informatie

Deze website is bedoeld voor iedereen die sinds 1 januari 2015 professioneel betrokken is bij de uitvoering van de Jeugdwet in de Groninger gemeenten.

Achtergrond RIGG

De Groninger gemeenten kopen de jeugdhulp gezamenlijk in via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). In 2014 is de RIGG opgericht voor de termijn van drie jaar, tot 2018. Eind 2016 hebben de Groninger gemeenten besloten om de RIGG tot en met 2020 in stand te houden en daar de taken van de inkoop Jeugdhulp, de monitoring en advisering te continueren.

Contactinformatie RIGG:

RIGG Secretariaat: telefoon 050-3676461, e-mail rigg.secretariaat@groningen.nl

RIGG Helpdesk: telefoon 050-3677672, e-mail rigg.helpdesk@groningen.nl